Vredeshåndtering

Formålet med kurset er at øge deltagernes bevidsthed om de processer, som fører frem til vrede. Derigennem vil der komme en bevidstgørelse om hvilken adfærd der forstærker vreden og i hvilke situationer, relationer du bliver vred.

Der vil være oplæg, dialog og øvelser og sammen skaber vi rum og plads til en forandring.

Hvorfor gennemgå et kursus i vredeshåndtering?

Vold i familier er et stigende problem. Størstedelen af al den vold der forekommer i Danmark foregår i hjemmet. Volden forekommer ikke kun i socialt dårligt stillede hjem, men i alle samfundslag.

Volden har store fysiske, psykiske, sociale og økonomiske omkostninger, både for offeret, voldsmanden og samfundet. Der er ofte kun fokus på voldsofrene, mens voldsmanden i stor udstrækning er overladt til sig selv.

Hvordan hjælper vi voldsudøveren?

Vi hjælper ikke voldsudøveren ved at fængsle ham eller hende. Hjælpen må og skal bestå i, at vi tager hånd om voldsudøveren, hjælper med at bearbejde adfærdsmønstre, så den voldelige lære at anvende andre og mere hensigtsmæssige løsningsmodeller.

Formålet med et kursus i vredeshåndtering

Formålet er at øge deltagernes bevidsthed om de processer, som fører frem til vrede. Derigennem vil der komme en bevidstgørelse om hvilken adfærd der forstærker vreden.

Du vil blive bevist om i hvilke situationer og relationer du bliver vred.

Der vil være oplæg, dialog og øvelser og sammen skaber vi rum og plads til en forandring.

Hvem kan deltage i et kursus om vredeshåndtering

Kurset henvender sig til mænd, kvinder, unge, ældre der mangler redskaber til at håndtere deres vrede.

Der laves også kursus for professionelle, såsom sagsbehandlere, pædagoger og lærere eller andre der arbejder med mennesker.

Vredens onde cirkel

På kurset arbejder vi også med "Vredens onde cirkel"

 1. Nogen sårer eller fornærmer dig, dine forventninger bliver ikke indfriet.
 2. Selvsnak, du bekræfter din vrede gennem vrede tanker.
 3. Du oplever en fysisk fornemmelse af ophidselse og anspændthed.
 4. Følelse af vrede og fjendtlighed vokser.
 5. Aggressivt kropssprog, du udviser et aggressivt kropssprog, som kan udvikler sig til aggressiv handling.
 6. Aggressive handlinger, ofte rettet mod andre eller materille ting.
 7. Angerfase, følelse af skam og skyld, eller tanker som skal retfærdiggøre den aggressive handling.
 8. Konsekvenserne af din handling, kan være positiv eller negativ.
 9. STOP OP OG TÆNK

På et kursus i vredeshåndtering arbejder vi bl.a. med

 • Egne erfaringer.
 • Negative og positive tanker.
 • Fordele og ulemper ved at handle som vi gør i dag.
 • Nonverbal kommunikation.
 • Assertiv kommunikation
 • Den indadrettede vrede
 • Den udadrettede vrede
 • De daglige relationers betydning.
 • Ligeværdig dialog.
 • Behovet bag ved vreden.
 • Den fysiske og psykiske vold.

Kontakt mig

Ønsker du dialog om hvad jeg kan tilbyde dig er du velkommen til at kontakte mig.
Telefon: 23 60 56 35
Email: post@aagehansen.dk